Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων

Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων

Ίδρυση & Λειτουργία

Η ίδρυση του συλλόγου μας έλαβε χώρα το έτος 2016 μετά από Πανελληνία συνεννόηση, οργάνωση & συσπείρωση όλων των ιδιοκτητών αδειοδοτημένων ενδιαιτημάτων ζώων ως η πλέον ενδεδειγμένη και αναγκαία απόρροια μιας ανεξέλεγκτης, παράνομης και κερδοσκοπικού χαρακτήρα παρατηρούμενης δημιουργίας & λειτουργίας ολοένα και περισσότερων νέων επιχειρήσεων που θέλουν και φέρουν τον τίτλο “Ξενοδοχείων Ζώων” παρέχοντας υπηρεσίες φιλοξενίας, τις οποίες και διαφημίζουν ανέξοδα, μην όμως πληρώντας τις ανάλογες εκ του νόμου “Προϋποθέσεις Ιδρύσεως & Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων” και ασφαλώς μην έχοντας την ανάλογη “Άδεια Ιδρύσεως & Λειτουργίας” χορηγούμενη από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Σκοπός & Στόχοι

Ως εκ τούτου, κυριότερος στόχος, μεταξύ των άλλων, είναι:
  • Η διαφύλαξη, μελέτη, διεκδίκηση και προάσπιση των κοινών οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών και ιδιαιτέρως σε σχέση με τη παράνομη λειτουργία & διαφήμιση μη αδειοδοτημένων ενδιαιτημάτων ζώων, τα οποία λειτουργώντας χωρίς την αντίστοιχη νόμιμη άδεια. χορηγούμενη από τη Κτηνιατρική Υπηρεσία κατόπιν διενέργειας ελέγχου όπου διαπιστώνεται ότι το ενδιαίτημα πληρεί τους “Όρους & Προϋποθέσεις Ιδρύσεως & Λειτουργίας” σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία, θέτουν σε κίνδυνο τα φιλοξενούμενα ζώα ενώ ζημιώνουν παντοιοτρόπως όλο τον κλάδο, τόσο ηθικά όσο και οικονομικά.

  • Η ενημέρωση των ιδιοκτητών ζώων για το παρατηρούμενο αυτό φαινόμενο, των παρανόμως – άνευ αδείας & αντίστοιχων προδιαγραφών λειτουργούντων ενδιαιτημάτων φιλοξενίας ζώων – τη περαιτέρω, πέραν της νομιμότητος,  πληροφόρηση του ευρύ κοινού για τη σημαντικότητα κατοχής αδείας λειτουργίας, τι διασφαλίζει η κατοχή της και αντιθέτως τι κινδύνους επισύρει η μη κατοχή της.

  • Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του συλλόγου, προάγοντας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο την καλύτερη δυνατή υποστήριξη μεταξύ των μελών προς επίλυσης / αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν από την ενασχόληση, φροντίδα και φιλοξενία των ζώων.

Ενημέρωση Κοινού

Όπως είναι εύκολο να καταλάβει κανείς, αν έχει πρώτα πληροφορηθεί, η Άδεια Λειτουργίας θα πρέπει να είναι το πρώτο κριτήριο επιλογής ενός ενδιαιτήματος καθώς εκτός του ότι αποτελεί τη βάση και τα άκρως απαραίτητα – ελάχιστα – κριτήρια λειτουργίας του και το καθιστά μία εν δυνάμει ποιοτική επιλογή ενώ αφετέρου δε, εξασφαλίζει την προβλεπόμενη σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο ασφάλεια διαμονής των ζώων και τη σωστή εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών.

Η άδεια λειτουργίας των ενδιαιτημάτων ζώων μεταξύ των άλλων ορίζει τον χώρο στον οποίο θα μένει το κάθε τύπου ζώο αλλά και τις συνθήκες διαμονής αυτών και είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αδείας αυτής που σχεδιάζονται οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές ώστε να πληρούν τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας ως ορίζονται από τη σχετική κείμενη νομοθεσία.

Τι Πρέπει Να Γνωρίζει Κάθε Ιδιοκτήτης

Όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες κάποιου ενδιαιτήματος ζώων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
  • Βάσει Ευρωπαϊκής οδηγίας το Ελληνικό Κράτος μέσω του Υπουργείου Γεωργίας και της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας χορηγεί κατόπιν αιτήσεως στα υποψήφια ενδιαιτήματα ζώων (κοινώς πανσιόν ζώων – ξενοδοχεία ζώων) Άδεια Λειτουργίας Ενδιαιτήματος κατόπιν ελέγχου έναντι των Προϋποθέσεων Ιδρύσεως & Λειτουργίας Ενδιαιτημάτων Ζώων που ορίζονται στο σχετικό Ν.3170.

  • Η αδειοδότηση ενός ενδιαιτήματος – ξενοδοχείου – πανσιόν ζώων αποτελεί τη βάση – ελάχιστα των προϋποθέσεων – μίας ασφαλούς για τα ζώα διαμονής και για τους εργαζόμενους λειτουργίας. Εξασφαλίζει π.χ. κάποια αυτονόητα (και μή) θέματα όπως: ελάχιστα τετραγωνικά διαμερισμάτων διαμονής, διαχείριση λυμάτων, πρόβλεψη χώρων νοσούντων ζώων, πρόγραμμα απολυμάνσεων, κ.ο.κ.

  • Εν έτη 2016 είναι λυπηρό αλλά αληθές γεγονός οτι πολλά ενδιαιτήματα ζώων που διαφημίζονται και λειτουργούν ως τοιαύτα στερούνται της σχετικής αδείας λειτουργίας και όχι μόνο αμαυρώνουν εν συνόλο τη φήμη των νομίμων ενδιαιτημάτων ζώων (με κρούσματα ασθενειών, ιστορίες κακομεταχείρισης) αλλά και ελλοχεύουν κινδύνους για τα φιλοξενούμενα κατοικίδια που θα τύχουν της φιλοξενίας τους δια μέσω των μη πιστοποιημένων υπηρεσιών που παρέχουν και εγκαταστάσεων που διαθέτουν.

Ποια Ενδιαιτήματα Είναι Νόμιμα & Πως Μπορώ Να Το Γνωρίζω

Οποιοσδήποτε μπορεί με τους ακόλουθους τρόπους να μάθει αν κάποιο ενδιαίτημα / πανσιόν / ξενοδοχείο ζώων είναι αδειοδοτημένο & λειτουργεί νομίμως:

  • Αν φέρει το σήμα / λογότυπο του Πανελλήνιου Συλλόγου ιδιοκτητών Ενδιαιτημάτων Ζώων – “ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ε.Ζ.”
  • Αν είναι καταχωρημένο στο αντίστοιχο τμήμα των “Μελών” στην παρούσα ιστοσελίδα του Συλλόγου μας – “ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ε.Ζ.”
  • Επικοινωνώντας με τα γραφεία του Συλλόγου μας και υποβάλλοντας σχετικό ερώτημα για κάποιο ενδιαίτημα.
Όλα τα νόμιμα & αδειοδοτημένα ενδιαιτήματα ζώων Πανελλαδικά είναι καταχωρημένα στην σελίδα μας με ενεργούς συνδέσμους στις ιστοσελίδες τους.

Άσχημη εμπειρία με Πανσιόν Ζώων;

Υποβάλλετε τη καταγγελία σας. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Άνευ Αδείας Λειτουργίας;

Ακατάλληλες Εγκαταστάσεις;

Κακοποίηση Ζώου;

Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.
Παρακαλώ συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία.

Επικοινωνήστε Μαζί Μας!

© 2024 ΠΑ.Σ.ΙΔ.Ε.Ζ. All Rights Reserved. | Created by IntelSoft